Ungdom

Målsætning for ungdomsafdelingen

Det overordnede mål for ungdomsafdelingen er, at det skal være sjovt at spille håndbold i AHK, uanset hvilket niveau, man spiller på.

Vi vil arbejde på at få tilmeldt hold i alle rækker. Det er vigtigt for os at tiltrække engagerede og kvalificerede trænere og på den måde skabe kontinuitet og stabilitet omkring holdene. Derudover vil vi arbejde på at skabe et godt socialt liv for børn og unge i klubben, ligesom vi vil inddrage forældrene så meget som overhovedet muligt.

Det betyder, at der skal være en voksen ansvarlig træner tilknyttet hvert hold med uddannelse svarende til det niveau som holdet befinder sig på. Hvis ønskelig bør der tilknyttes holdleder til hvert hold.

Forældre og seniorspillere skal motiveres til at gøre en indsats som træner/leder i afdelingen.

AHK er forpligtiget til at uddanne trænere fra egne rækker via hjælpetrænerordning.

Fra sæsonen 2002 / 2003 har bestyrelsen i AHK vedtaget at indhente de såkaldte Børneattester på alle ungdomstrænere, der træner Børn og unge under 15 år.